Ekibimiz

Ahmet TOK

Ortak - Denetçi - Ahmet TOK

1976 Giresun, Tirebolu doğumlu
İlk, orta ve lise tahsilini Tirebolu’da tamamladı
1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve 1998 yılında aynı bölümden mezun oldu
1999 yılında Halkbank A.Ş. de kredi yetkilisi ünvanıyla ilk memuriyet hayatına başladı
2000 yılında Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu Vergi Denetmenliği sınavını kazanarak önce Vergi Denetmen Yardımcısı, üç yıl süren yardımcılık döneminden sonra ise yeterlilik sınavını vererek “Vergi Denetmeni” (şimdiki adıyla Vergi müfettişi)  ünvanını aldı
Bu ünvan ile İstanbul, Ankara ve Trabzon’da 10 yıl boyunca  vergi inceleme, teftiş ve soruşturma görevlerini yürüttü, Rapor okuma ve Uzlaşma komisyonlarında üyelik ve başkanlık görevlerinde bulundu
Türkiyede Kalkınma Ajanslarının kurulmasıyla birlikte 2010 yılında Maliye Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılarak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansındaki yeni görevine başladı. Adı geçen ajansta “İç Denetçi” ünvanıyla kurumun iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim süreçlerinde görev aldı, politika ve prosedürlerin oluşturulmasına ve kurumsallaşma çalışmalarına katkıda bulundu
2011 yılında Trabzon’da kurulu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına geçti ve burada aynı ünvanla iç denetim ve iç kontrol başta olmak üzere kurumsallaşma çalışmalarında aktif rol aldı, hibelerin yönetim, izleme ve denetim süreçlerine katıldı, yatırım teşvik alanında uzmanlaştı. Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve iş gezilerine katıldı ve ziyaret ettiği ülkelerdeki kalkınma projeleri ve yatırım stratejilerini yakından inceleme ve müşahade etme imkanını elde etti
2015 Kasım ayında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansındaki görevinden ayrılarak ortağıyla birlikte Karadeniz Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ni kurdu ve “Yeminli Mali Müşavir” olarak çalışmaya başladı
Ahmet TOK, 2011 yılında almış olduğu YMM ruhsatının yanında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan alınmış Bağımsız Denetçi sertifikası, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan alınmış ve tüm kamu idarelerinde iç denetçi olarak çalışma yetkisi veren Kamu İç Denetçi Sertifikası sahibidir.
Ahmet TOK’ un vergi ve ihale mevzuatı ile ilgili çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Vergi müfettişleri Derneği tarafından çıkarılan “Vergi Raporu” dergisinde 2008-2011 yılları arasında yazı danışma kurulunda görev almıştır.
İyi düzeyde İngilizce bilgisine (KPDS 80, TOEFL IBT 76) sahip olan Ahmet TOK evli ve iki çocuk babasıdır.