BK Bağımsız Denetim

Denetimle büyümek, sağlam ve dengeli büyümektir.

Hakkımızda

Hakkımızda

BK Bağımsız Denetim A.Ş, mesleğinde uzman ve deneyimli Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler den oluşan ve belli ilkeler üzerinde mutabakata varmış bağımsız denetçiler tarafından kurulmuştur.

 Kurumumuz, tecrübe ve birikime sahip ortaklarımız ve deneyimli uzman ekibimizle, yerli ve yabancı şirketlerin, finansal bilgilerinin düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulayarak denetlenmesi ve raporlanması hizmeti sunmaktadır.

 

Hizmetlerimiz

Firmanız için ne yapıyoruz?

Denetim Hizmetleri

 

DENETİM HİZMETLERİ

Kurumumuz,

-finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması hizmeti vermektedir.

-finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş kıstaslara uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacındadır.

- sınırlı güvence sağlayacağı ilgili mevzuatında veya denetim sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş ise denetim makul güvence verecek şekilde gerçekleştirilir.

-mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, TDS çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını amaçlar.

  • Telefon

    0224 503 07 60

  • Adres

    29 Ekim Mah. Muammer Aksoy Cad. Kirmikil İş Merkezi No:26/9 Nilüfer Bursa

  • Fax

    0224 243 73 35